Enterprise Mobility Management (EMM), mobiilihallinta on yhä useamman organisaation hankintalistalla. Yhtenä esiin nousevista kysymyksistä on: ostetaanko mobiilihallinta pilvestä vai tehdäänkö perinteisempi asennus omaan konesaliin?

Molemmilla on puolensa ja molemmissa käytetään kuitenkin omassa konesalissa sijaitsevaa tietoa: käyttäjätiedot hakemistosta (useimmiten Active Directory) hallintaa ja autentikointia varten, dokumentit halutaan mobiililaitteiden käyttöön tiedostopalvelimilta tai dokumentinhallintajärjestelmistä ja konesalissa sijaitseviin järjestelmiin halutaan päästä kiinni mobiililaitteilla.

Onko siis väliä sillä, sijaitseeko hallintapalvelin pilvessä vai omassa konesalissa?

Omaan konesaliin tehtävällä OnPremise asennuksella ostettavien lisenssien hinta on edullisempi, koska pilvipalvelun hosting –maksut jäävät pois. Mitä suurempi määrä mobiililaitteita, sen suurempi säästö lisenssikuluissa. Tietoturvan näkökulmasta kaikki oman organisaation tiedot pysyvät omassa sisäverkossa, kun käyttäjien tietoja ei tarvitse replikoida pilveen.

Pilvipalvelun etuna on se, että ohjelmistotoimittaja tekee kaikki päivitykset puolestasi, joten niihin ei tarvitse varata omaa aikaa.

Dokumentit voidaan molemmissa vaihtoehdoissa säilyttää omassa konesalissa: Sharepoint, tiedostopalvelimet (UNC share, network share) ja käyttäjien kotihakemistot (home drive) saadaan mobiililaitteissa näkyviin.  AirWatchin tarjoama Remote File Storage Server (RFS) ja mobiililaitteisiin asennettava Secure Content Locker Applikaatio tarjoavat niin organisaation dokumentit kuin käyttäjän omat tiedostot hallituilla mobiililaitteilla käytettäviksi. 

Konesalissa sijatseviin selainkäyttöisiin järjestelmiin päästään kiinni Mobile Access Gatewayn (MAG) kautta, kun käytetään organisaation sisäiseen käyttöön tarkoitettua Secure Browser Applikaatiota. Hallintakonsolissa konfiguroidaan eri käyttäjäryhmille valmiiksi kirjanmerkit (Bookmarks), joiden avulla käyttäjillä on käytössään kaikki työssään tarvitsemat selainpohjaiset palvelut: omasta konesalista ja suoraan pilvestä.

Aerion Solutions on viimeisen vuoden aikana tehnyt kaksinumeroisen määrän AirWatch OnPremise asennuksia Suomessa. Pilvipalveluasennuksia on samana aikana toteutettu moninkertainen määrä. OnPremise asennuksen perusteina on pääsääntöisesti ollut organisaation tietoturvapolitiikka: mitään tietoja ei haluta replikoida pilveen. Toisaalta on nähtävissä kustannustietoisuus: pienempien laitemäärien asennukset toteutetaan pilviasennuksina, suuret laitemäärät hallitaan omasta konesalista käsin. Muutama asiakkaamme on aloittanut pilvipalvelulla ja siirtynyt laitemäärän kasvun myötä OnPremise asennukseen – sekin onnistuu AirWatchilla.

Kysy lisää aiheesta.