Aerion Training:     Aerion offers AirWatch custom training at your location, online and in our classroom.  

          
    Next classroom trainings: 03/2018 and 04/2018 - Click here for more information.          

Mobiilisovellukset - Uhka vai mahdollisuus?

Mobiililaitteiden käytön lisääntyessä myös laitteiden tietoturvalllisen käytön varmistaminen muuttuu tärkeämmäksi. Merkittävin uhka yrityksen tiedoille mobiilissa toimintaympäristössä muodostuu laitteissa käytetyistä sovelluksista. Yli 80% julkisista sovelluskaupoista ladattavista sovelluksista käyttää tavalla tai toisella mobiililaitteeseen tallennettuja tietoja. Välttämättä kyseessä eivät ole varsinaiset haittaohjelmat vaan yrityksen tiedot voivat vuotaa maailmalle heikosta ohjemoinnista tai sovelluksen huolimattomasta käytöstä johtuen.

Appthority on ensimmäisenä maailmassa rakentanut palvelun, joka mahdollistaa julkisten sovelluskauppojen sovellustarjonnan riskianalyysin. Palvelu tukee useita mobiililaitealustoja (iOS, Android ja BlackBerry) ja on integroitavissa alan johtaviin mobiililaitteiden hallintaratkaisuihin (mm. AirWatch).

Appthority - Ominaisuudet

Nopea automaattinen analyysi

Appthorityn ratkaisu analysoi sovellukset ja tunnistaa niihin liittyvät piilevät riskit. Appthorityn "Trust Score" -pisteytys kertoo kuinka luotettava sovellus on.

Sovelluspolitiikan toteuttaminen Appthority portaalin avulla

Appthorityn portaali mahdollistaa räätälöidyn sovelluspolitiikan laatimisen. Politiikan perustana voi olla laitteen omistussuhde, käyttäjän organisaatioyksikkö tai maantieteellinen sijainti. Politiikan avulla on mahdollista automatisoida sovellusten suodattaminen "black list" tai "white list" periaatteella. Appthorityn avulla luodut suodatuspolitiikat voidaan automaattisesti implementoida päätelaitteidenhallintaratkaisun avulla.

Ratkaisun monipuoliset tilastointiominaisuudet helpottavat raportointia muualle organisaatioon.

Integraatiot

Appthority integroituu suoraan merkittävimpiin päätelaitteiden hallintaratkaisuihin ja palomuureihin. Appthorityn REST-rajapinnan avulla ratkaisu on helposti integroitavissa myös muihin yrityksen tietoturvaratkaisuihin tai yrityssovelluksiin.

Lisätietoja

Ratkaisun toimittajan kotisivut.

Tutustu ratkaisuun aloittamalla ratkaisun ilmainen koekäyttö täältä.

Aerion Blog

Video: Palvelupyynnöt eri kanavista Zendeskiin

Monikanavaisena asiakaspalveluratkaisuna Zendesk tukee kaikkia käytetyimpiä asiakaspalvelukanavia. Näin saadaan kaikki kommunikaatio asiakkaiden kanssa tiketteinä Zendeskin tiketöintijärjestelmään talteen ja hallittavaksi.

Lue lisää...

Video: Certificate based SSO on mobile devices to Office 365 apps with VMware Workspace ONE

Users do not require to type user names or passwords to gain access to Microsoft Office 365 apps, including Outlook and VMware Boxer mail clients.

Lue lisää...

AirWatch REST API integration: Aerion Zendesk-to-AirWatch Integration App

Aerion Solutions Oy has developed a REST API integration between AirWatch Endpoint Management and Zendesk ticketing solution. Any Zendesk agent can see all the devices of the end user and the relevant information regarding the devices from the Zendesk ticket.

Lue lisää...

Bisnode AAA