Aerion Training:     Aerion offers AirWatch custom training at your location, online and in our classroom.  

          
    Next classroom trainings: 03/2018 and 04/2018 - Click here for more information.          

AirWatch Teacher Tools

AirWatch Teacher Tools -ratkaisun avulla opettajat voivat ohjata oppilaiden työskentelyä jakelemalla oppilaiden laitteisiin sisältöä ja hallitsemalla sovelluksia joita laitteissa käytetään.

AirWatch Teacher Tools

 

Mobiililaitteiden käyttöönotto koulutuslaitoksissa muuttaa luokkaopetuksen luonnetta. Perinteiset paperiset oppikirjat korvautuvat e-kirjoilla ja opiskelijoilla on aina käytössään tuoreimmat tiedot opetettavasta aiheesta. Oppikirjoja elävöitetään interaktiivisen tekstin, grafiikan, videon ja äänen avulla. Tarjolla on yli 20 000 erilaista sovellusta opetuskäyttöön, joiden avulla opiskelijat voivat harjoitella kaikkea vieraiden kielien sanastoista aivojen rakenteeseen.

AirWatch Teacher Tools koostuu kahdesta osasta: AirWatch Teach opettajille ja AirWatch Learn oppilaille.

AirWatch Teach

AirWatch Teach mahdollistaa

 • Kurssien hallinnan
  Luo uusia oppitunteja, lisää tunneille oppilaita ja relevanttia sisältöä.
 • Oppilaiden laitteiden hallinnan
  Ratkaisun avulla opettaja voi tarkastella oppilaan laitteen tietoja ja suorittaa laitteessa etäkomentoja (mm. suojakoodin resetointi).
 • Laitteiden käytön ohjaamisen
  AirWatch Teachin avulla opettaja voi lukita yksittäisen oppilaan, pienryhmän tai koko luokan laitteet oppitunnilla käytettävään sovellukseen tai tilapäisesti laitteiden käyttö voidaan estää kokonaan.

AirWatch Learn

AirWatch Learn mahdollistaa opetussisältöjen selailun kursseittain. Oppilaat voivat halutessaan muokata AirWatch Learn -ohjelmaa erilaisilla tausta- ja profiilikuvilla.

AirWatch-ratkaisun Hyödyt oppilaitoksille:

 • Hallinnoi Android (myös Kindle Fire), Apple, BlackBerry, Symbian and Windows-laitteita yhdestä käyttöliittymästä
 • Seuraa yksityiskohtaisia tietoja älylaitteistanne (esimerkiksi reaaliaikainen paikannustieto)
 • Konfiguroi yhdenmukaiset politiikat, asetukset ja rajoitukset kaikkiin päätelaitteisiin
 • Turvaa itse tehtyjen ja ostettujen sovellusten jakelu ja päivitykset
 • Hallinnoi henkilökunnan ja opiskelijoiden mobiililaitteita laitteiden omistuksen mukaan
 • Seuraa vaatimustenmukaisuuden toteutumista suhteessa koulun omiin sääntöihin, alan käytäntöihin (CIPA) ja lainsäädäntöön
 • Turvaa pääsy oppilaitoksen resursseihin, kuten sähköposti, VPN ja Wifi-verkot
 • Joustavat toteutusmallit (SaaS, on premise tai valmis virtuaalinen "laite")
 • AirWatch Teacher Tools -ratkaisu iOS-laitteille

Lataa Case esimerkkejä ja muuta dokumentaatiota

AirWatch Brochure - AirWatch For Education (PDF)

AirWatch Case Study - School Environment (PDF)

AirWatch White Paper - Integration with Apple Configurator (PDF)

Aerion Blog

Video: Palvelupyynnöt eri kanavista Zendeskiin

Monikanavaisena asiakaspalveluratkaisuna Zendesk tukee kaikkia käytetyimpiä asiakaspalvelukanavia. Näin saadaan kaikki kommunikaatio asiakkaiden kanssa tiketteinä Zendeskin tiketöintijärjestelmään talteen ja hallittavaksi.

Lue lisää...

Video: Certificate based SSO on mobile devices to Office 365 apps with VMware Workspace ONE

Users do not require to type user names or passwords to gain access to Microsoft Office 365 apps, including Outlook and VMware Boxer mail clients.

Lue lisää...

AirWatch REST API integration: Aerion Zendesk-to-AirWatch Integration App

Aerion Solutions Oy has developed a REST API integration between AirWatch Endpoint Management and Zendesk ticketing solution. Any Zendesk agent can see all the devices of the end user and the relevant information regarding the devices from the Zendesk ticket.

Lue lisää...

Bisnode AAA