Monet vuosien varrella käyttöön otetut sovellukset on toteutettu vain sisäverkossa tapahtuvaa käyttöä varten.

Käyttäjien liikkuessa yhä enemmän toimistotilojen ulkopuolella, on tarve käyttää näitäkin sovelluksia tien päältä noussut tärkeäksi. VMware Workspace ONE tarjoaa kertakirjautumisen organisaation käyttämiin internetissä saatavilla oleviin palveluihin, mutta sillä voi järjestää myös pääsyn sisäverkon sovelluksiin, joita ei voida tai haluta julkaista internettiin.


VMware Access Management

VMware Workspace ONE toteuttaa pääsyn sisäverkon sovelluksiin käyttämällä autentikointiin reverse proxy palvelinta. Autentikointi proxy palvelin sijaitsee asiakkaan sisäverkossa ja Workspace ONE toimii autentikointi proxylle Identity Providerina autentikoiden käyttäjän sen kautta aina sisäverkon sovellukselle asti.

Verkon sisäpuolella autentikointi proxy keskustelee sisäverkon sovelluksen kanssa ja autentikointi proxy muuntaa liikenteen VMware Workspace ONE kautta liikkuvalle etäkäyttäjälle.
Näin yhdistämällä Workspace ONE ja autentikointi proxy saadaan muunnettua vain sisäverkkoon tarkoitettu autentikointi ja liikenne palvelemaan myös sisäverkon ulkopuolella olevia käyttäjiä.

VMware Workspace ONE tukee seuraavia autentikointi proxy palvelimia

  • F5 BIG-IP APM
  • VMware Unified Access Gateway (formerly known as Access Point)


Lisätietoa aiheesta löytyy alla olevien linkkien kautta

Implementing Single Sign-on to Kerberos Constrained Delegation and Header-Based Apps (PDF)

Release Notes for VMware Unified Access Gateway 2.9

Tutustu aiheeseen tarkemmin varaamalla oma demoaikasi tästä