Käyttöoikeuksien automatisointi varmistaa, että uudella työntekijällä ovat kaikki tarvittavat sovellukset käyttövalmiina heti ensimmäisenä aamuna.


Haaste – käyttöoikeuksien luominen, ylläpito ja poistaminen

Käyttöoikeuksien hallinta ja ylläpito eri järjestelmiin tuottaa käsin tehtynä huomattavan määrän työtä, joka on myös alttiina virheille. Nopeatempoisessa liiketoiminnassa uusia työntekijöitä rekrytoidaan koko ajan, työntekijät vaihtavat tehtäviä ja osa vaihtaa myös työpaikkaa. Kun samanaikaisesti käytettävien SaaS palvelujen määrä kasvaa, alkaa automatisointi olla paikallaan. Samalla saadaan virheet poistettua ja nostettua tietoturvan tasoa ottamalla Multi-Factor autentikoinnit käyttöön haluttuihin palveluihin.


Ratkaisu – HR-as-a-Master

Okta - HR as a master

Työntekijöiden Identiteetin hallinta on sekä henkilöstöhallinnon että IT:n vastuulla. Kun henkilöstöhallinnon järjestelmä toimii Masterina muiden järjestelmien käyttöoikeuksien osalta, on työntekijöiden tietojen ja roolien ylläpitäminen henkilöstöhallinnon vastuulla. Nämä tiedot ja roolit toimivat sitten automatisoinnin alkulähteenä, jonka perusteella käyttäjän attribuutit ja käyttöoikeudet saadaan automaattisesti provisioitua ensin OKTAan ja sieltä käyttäjähakemistoon (AD, LDAP, Azure) sekä kaikkiin järjestelmiin. OKTAssa on valmiiksi konfiguroituna jo yli 6000 sovellusta, joista yhä useampi tukee SAML protokollaa ja provisiointia.

OKTAssa on valmiina jo yli 300 henkilöstöhallinnan järjestelmien integrointia ja OKTA tarjoaa myös tuen integrointien toteuttamiseen sekä ohjeistuksen API rajapintojen luomiseen HR järjestelmien toimittajille. Mikäli OKTAsta ei löydy valmista integrointia käytössänne olevaan HR järjestelmään, saamme sen kuitenkin toteutettua, olemme jo työstäneet mm. Bluegarden, CatalystOne, Cornerstone ja Sympa integrointeja.

Lisätietoa:
https://www.okta.com/solutions/hr-driven-it-provisioning


About Aerion Solutions
Aerion Solutions is AirWatch Elite Partner, BOX Premier Partner, OKTA Premier Partner, VMware Premier Solution Provider and Zendesk Premier Partner in Finland with certified consultants and provides consulting and training services for AirWatch, BOX, OKTA, VMware and Zendesk implementations. Aerion Solutions’ consultants are familiar with G-Suite, O365, Azure and more traditional AD and LDAP environments.